હું કોઈની સ્ટોરીઝ કેવી રીતે જોઈ શકું?

આપ પ્રતિલિપિ પર એવા લોકોની સ્ટોરી જોઈ શકો છો જેને આપ અનુસરો છો. જો કોઈ વ્યક્તિએ એવી સ્ટોરી શેર કરી હોય જે આપ હજી સુધી જોઈ નથી, તો આપ તેમના પ્રોફાઇલ પિક્ચરની આસપાસ એક રંગીન વીંટી જોશો. કોઈની સ્ટોરી જોવા માટે:

 

સ્ટોરીઓ હોમપેજની ટોચ પર એક લાઈનમાં દેખાય છે. જો આપ અનુસરો છો તે યુઝર સ્ટોરી પોસ્ટ કરે છે, તો આપ તેને નીચેના વિકલ્પોમાંથી કોઈપણ રીતે જોઈ શકો છો:

 

હોમપેજની ટોચ પર તેમના પ્રોફાઇલ ચિત્રને ટેપ કરો.

તેમની પ્રોફાઇલ પર જાઓ અને તેમના પ્રોફાઇલ ચિત્રને ટેપ કરો.

 

જ્યારે આપ આપની ફીડની ટોચ પરથી વાર્તાઓ જુઓ છો, ત્યારે તે આપમેળે એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિ પર સ્ક્રોલ થાય છે. આપ આગલા ફોટા અથવા ટેક્સ્ટ પર જવા માટે સ્ક્રીનને ટેપ કરી શકો છો અથવા લોકોની વાર્તાઓ વચ્ચે છોડવા માટે જમણે કે ડાબે સ્વાઇપ કરી શકો છો.

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?