હું પ્રકાશિત વાર્તા ભાગમાં કેવી રીતે સુધારો કરી શકું?

ભલે તમે વાર્તાનો ભાગ પ્રકાશિત કર્યો હોય અથવા તે હજી ડ્રાફ્ટમાં હોય, તમે તેમાં કોઈપણ સમયે સુધારો કરી શકો છો. જો તમે ડ્રાફ્ટ લખી રહ્યાં હોવ, તો તમે જે કોઈપણ ફેરફારો કરો છો તે જ્યાં સુધી તમારી પાસે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હોય ત્યાં સુધી સમયાંતરે ઓટો સેવ કરવામાં આવે છે.

 

વિકલ્પ 1: લેખન પેજમાંથી

 

 1. લખો વિભાગમાં જાઓ

 2. જે-તે વાર્તા કે ભાગ પસંદ કરો

 

વિકલ્પ 2: આપની પ્રોફાઈલમાંથી

 

 1. આપની પ્રોફાઈલમાં જાઓ

 2. જે-તે વાર્તા કે ભાગ પસંદ કરો

 3. સુધારો કરો પર ક્લિક કરો

 

એકવાર આપ લખવાનું સમાપ્ત કરી લો અને ભાગને શીર્ષક આપી દો ત્યારબાદ આપની પાસે નીચેના વિકલ્પો છે:

 

 • ભાગ પ્રકાશિત કરો

  • પ્રકાશિત કરો પર ક્લિક કરો

 

 • ભાગ સુરક્ષિત કરો

  • સુરક્ષિત કરો બટન પર ક્લિક કરો

 

 • પ્રિવ્યુ જુઓ

  • વધુ જુઓ બટન પર ક્લિક કરો

  • પ્રિવ્યુ પસંદ કરો

 

વાર્તાના ફોર્મેટમાં બદલાવ કરો

 

દરેક વાર્તા અનન્ય છે, અને આને દર્શાવવા માટે તમારી વાર્તાને વ્યક્તિગત સ્પર્શ આપવા માટે વિવિધ ફોન્ટ શૈલીઓ અને ગોઠવણીઓનો ઉપયોગ કરો.

 

લેખન પેજમાં આપ:

 

 • બોલ્ડ, ઈટાલીક અને અન્ડરલાઈનીંગ કરી શકો છો

 • આપના લખાણને ડાબે, જમણે કે વચ્ચે ગોઠવો

 • રચનામાં ફોટો ઉમેરો

 

વાર્તાની માહિતી ઉમેરો

 

વાર્તાની માહિતી આપની વાર્તાને ખાસ બનાવવાં અને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે.

 

 • કવર ઈમેજ

 • શીર્ષક

 • સારાંશ

 • પ્રકાર

 • શ્રેણી

 • કોપીરાઈટ

 

આપ આ માહિતીમાં ગમે ત્યારે સુધારો કરી શકશો. 

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?