સુપરફેન સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળની ધારાવાહિકનો નવો ભાગ પ્રકાશિત થયો છે કે નહીં તેની જાણ મારા સુપરફેન સિવાયના અન્ય ફોલોઅર્સને કઈ રીતે થશે?

નોન-સબસ્ક્રાઇબ કરેલા ફોલોઅર્સને 5 દિવસ પછી તે અંગેની નોટિફિકેશન મળશે.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?