હું અયોગ્ય પ્રતિભાવની જાણ કરવા માંગુ છું, મારે આ કઈ રીતે કરવું જોઈએ?

અમે આપને નીચેના વિષયો વિશેની સમીક્ષાઓ અને ટિપ્પણીઓની જાણ કરવા પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ:

 

સાયબર ધમકી અને પજવણી

વ્યક્તિગત સલામતી જોખમાવા માટેની ધમકીઓ

અયોગ્ય રીતે વાત કરવી 

સ્પષ્ટ જાતીય સતામણી 

યુઝરની ગોપનીયતાનો ભંગવાર્તાની સમીક્ષાઓ, ટિપ્પણીઓ, પોસ્ટ ટિપ્પણીઓ, ચર્ચા ટિપ્પણીઓની જાણ કરવા માટે:

 

વાર્તા/પોસ્ટ/ચર્ચા માટે ટિપ્પણીઓ પર જાઓ

ટિપ્પણીની બાજુમાં ઉદગારવાચક ચિહ્ન દબાવો

આપ આ વાર્તાની જાણ કરી રહ્યાં છો તે કારણ પસંદ કરો. રિપોર્ટ માટે વધુ વિગતો આપવાનું ચાલુ રાખો.

સબમિટ કરો પર ક્લિક કરો

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?