મારી ધારાવાહિકના ભાગો ગમે તેમ છે, હું તેમને ફરીથી ગોઠવવા માંગુ છું.

 

જો આપ ક્યારેય આપની ધારાવાહિકના ભાગોને ગોઠવવા માંગતા હો, તો તમે લખેલી વાર્તામાં દેખાતા ભાગોનો ક્રમ બદલી શકો છો.

 

એપ્લિકેશનમાં:

 

  1. આપની પ્રોફાઈલમાં જાઓ

  2. જે-તે વાર્તા પસંદ કરો

  3. પ્રકાશિત ભાગની બાજુમાં ક્રમમાં ફેરફાર કરો વિકલ્પ પસંદ કરો

  4. ડ્રેગ કરીને આપની રચનાને નવા ક્રમ આપો

  5. તેને સેવ કરો

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?