શું હું એક પ્રકાશિત ભાગને ડ્રાફ્ટ્સમાં ખસેડી શકું છું?

ભલે તે વાર્તાનો ભાગ હોય કે જે તમે અકસ્માતે પ્રકાશિત થયેલો ભાગ હોય અથવા માત્ર એ ભાગ જે આપ હવે વાચકો માટે રાખવા માંગતા નથી. આપે તેને દૂર કરવાની જરૂર નથી - આપ ફક્ત તે ભાગને અપ્રકાશિત કરી શકો છો. આ વાર્તાના ભાગને ડ્રાફ્ટમાં ઉમેરશે, અને તે ભાગના બધા રેડીંગ, પ્રતિભાવ અને વાચક સંખ્યા જળવાઈ રહેશે..

 

ભાગને ડ્રાફ્ટમાં ફેરવવા વિશેની સૌથી ખાસ બાબત એ છે કે આપ તેને જોઈ શકો છો પરંતુ બીજા બધા માટે અદ્રશ્ય છે. જો આપ કોઈ ભાગને દૂર કરો છો, તો તે ફરી મેળવી શકાતો નથી.

 

એપ્લિકેશનમાં: 

 

ધારાવાહિકનો ભાગ અપ્રકાશિત કરવા

 

 1. લખો વિભાગમાં જાઓ

 2. જે-તે વાર્તા ખોલો

 3. વધુ જુઓ બટન પર ક્લિક કરો

 4. અપ્રકાશિત વિકલ્પ પર ક્લિક કરો 

 5. હા કહી સંમતિ આપો

 

Unpublish a Story

 

 1. લખો વિભાગમાં જાઓ

 2. જે-તે વાર્તા ખોલો

 3. રચનાના નામની બાજુમાં જોઈ શકાતા ત્રણ ટપકા પર ક્લિક કરો

 4. પ્રકાશિત કરો પર ક્લિક કરો

 5. હા કહી સંમતિ આપો

 

વેબસાઈટમાં:

 

 1. આપની પ્રોફાઈલમાં જાઓ

 2. વાર્તા પસંદ કરો

 3. અપ્રકાશિત કરો પર ક્લિક કરો 

 4. હા કહી સંમતિ આપો

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?