હું મારા પ્રતિલિપિ એકાઉન્ટને કેવી રીતે નિષ્ક્રિય કરી શકું?

આપ જે એકાઉન્ટ નિષ્ક્રિય કરવા માંગતા હોવ, એ એકાઉન્ટ દ્વારા રીપોર્ટ કરીને અમને જાણ કરશો. અથવા આપના એ એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલ mail id દ્વારા રિપોર્ટ કરી અમારો સંપર્ક કરશો.

યાદ રાખો કે આપ બીજા કોઈનું એકાઉન્ટ રીપોર્ટ કરીને અમને નિષ્ક્રિય કરવા જણાવશો તો એ શક્ય નથી. આપ ફક્ત આપનું એકાઉન્ટ જ આપની મરજીથી નિષ્ક્રિય કરી શકો છો. 

એકવાર પ્રતિલિપિ એકાઉન્ટ નિષ્ક્રિય થઈ જાય પછી, પ્રોફાઇલ અથવા પ્રકાશિત રચના કોઈપણ પ્રતિલિપિ વપરાશકર્તા દ્વારા જોઈ શકાશે નહીં. જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ આ પ્રોફાઇલ માટે સર્ચ કરે છે, ત્યારે સર્ચના પરિણામો વપરાશકર્તાઓને પ્રોફાઇલ બતાવશે નહીં. 

વપરાશકર્તાની સંપૂર્ણ પ્રકાશિત રચનાઓ પછી ડ્રાફ્ટ્સમાં ખસેડવામાં આવશે. નિષ્ક્રિય થઇ ગયા બાદના સમયગાળા દરમિયાન, તમારી કોઈપણ રચના વાચકોને બતાવવામાં આવશે નહીં જેથી તેઓ સ્ટીકરો અથવા સબ્સ્ક્રિપ્શન્સનો ઉપયોગ કરીને તમને સમર્થન આપી શકશે નહીં.

પરંતુ તે પ્રોફાઇલમાં ફરી લોગીન કરીને એકાઉન્ટ ફરીથી સક્રિય કરી શકાશે. વપરાશકર્તાએ માત્ર તેની દરેક રચના ફરીથી પ્રકાશિત કરવાની જરૂર રહેશે, કારણ કે તમામ રચનાઓ ડ્રાફ્ટમાં હશે.શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?