પ્રતિલિપિની અંદર મારી વ્યક્તિગત માહિતી કેવી રીતે સુરક્ષિત કરવી?

અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા એ જ છે કે, પ્રતિલિપિનો ઉપયોગ કરતી વખતે દરેક વ્યક્તિ સલામત અને સુરક્ષિત અનુભવ કરે. તેથી જ કોઈ પણ પ્રતિલિપિ વપરાશકર્તાએ ક્યારેય પણ અંગત માહિતી જાહેર ન કરવી જોઈએ. આપની પ્રોફાઇલ અથવા રચનામાં વ્યક્તિગત માહિતી પોસ્ટ કરશો નહીં.

પ્રતિલિપિ ક્યારેય પણ તેના વપરાશકર્તાઓને સખત રીતે ગોપનીય અથવા સંવેદનશીલ માહિતી માટે પૂછશે નહીં, જેમ કે તમારો આધાર નંબર. આ સાથે પ્રતિલિપિમાં આપે જે એકાઉન્ટ બનાવ્યું હોય એ એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલ mail id પણ ગોપનીય રહે છે. તેથી આપે પોસ્ટ/રચના કે આપના પરિચય/bio માં મોબાઈલ નંબર કે mail id જેવી બાબતો પોતાની જવાબદારી પર જ ઉમેરવી.

આ સાથે ચુકવણી માટે એ પણ નોંધશો કે પ્રતિલિપિ ક્યારેય વપરાશકર્તાઓને તેમની ક્રેડિટ/ડેબીટ કાર્ડની વિગતો અથવા અન્ય વિગતો પ્રતિલિપિ વેબસાઇટ અથવા એપની બહાર શેર કરવા જણાવશે નહીં. પ્રતિલિપિ પર પૂરી પાડવામાં આવેલી સેવાઓના સંબંધમાં ચુકવણીની વિગતો માંગવામાં આવી શકે છે, અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે વપરાશકર્તાઓ આવી સેવાઓને ઍક્સેસ કરવાની વિનંતી શરૂ કરે છે.

વપરાશકર્તાઓને આ પ્રકારની માહિતી માટે પૂછતાં અને પ્રતિલિપિ સાથે જોડાયેલ હોવાનો દાવો કરતી સાઇટ્સ/લોકોથી કૃપા કરીને વાકેફ રહો. જ્યારે આવી બાબતે શંકા થાય, ત્યારે હંમેશા અમારી ટીમનો સીધો સંપર્ક કરો.

નોધ રાખો કે: આપ કોઈપણ પ્રતિલિપિ યુઝરને મેસેજ વિભાગમાં બ્લોક ફીચરનો ઉપયોગ કરીને બ્લોક કરી શકો છો. જેથી જે વ્યક્તિ આપની વ્યક્તિગત માહિતી માંગે છે તેમને આપનો સંપર્ક કરતા અટકાવી શકાય.

તમારા એકાઉન્ટનો પાસવર્ડ ક્યારેય કોઈને ન આપો. જો તમને લાગે કે તમારા એકાઉન્ટ સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા છે, તો રીપોર્ટ કરીને અમને જાણ કરો. કૃપા કરીને શક્ય તેટલી વધુ વિગત સાથે મુદ્દો સમજાવો. આપ જેટલું વ્યવસ્થિતપણે રીપોર્ટ કરશો એટલી વધુ યોગ્યરીતે અમે આપની મદદ કરવામાં સક્ષમ થઈશું.

જો કોઈ તમારી સંમતિ વિના તમારી અંગત માહિતી પ્રકાશિત કરે છે, તો તેને દૂર કરવા માટે તેમનો સંપર્ક કરો. જો તમને વધારાના સમર્થનની જરૂર હોય, તો વપરાશકર્તાને જાણ કરો અને તમામ માહિતી સાથે રીપોર્ટ કરીને અમને જાણ કરો.

વ્યક્તિગત માહિતીના ઉદાહરણોમાં શામેલ છે: ફોન નંબર, સરનામું/સ્થાન, ફોટો અને અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિગત ઓળખકાર્ડ.

મહેરબાની કરીને ધ્યાન રાખો, વાર્તાઓના કાલ્પનિક સ્વભાવ અને સાચા નામોનો સંયોગવશ ઉપયોગ થવાની શક્યતાને લીધે, અમે વાસ્તવિક વ્યક્તિ સાથે સમાન અથવા સમાન નામ ધરાવતી રચનાને દૂર કરવામાં અસમર્થ છીએ. વધુમાં, વાર્તાઓ ઘણીવાર પ્રેરણા માટે વાસ્તવિક જીવનમાંથી દોરવામાં આવે છે, અને કેટલીકવાર તે વાસ્તવિક જીવનમાં બનેલી પરિસ્થિતિઓ ધરાવે છે. તેથી, અમે વાસ્તવિક ઘટનાઓ જેવા જ દૃશ્યો ધરાવતી વાર્તાને દૂર કરી શકતા નથી.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?