પ્રતિલિપિ પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન પ્રોગ્રામ શું છે?

પ્રતિલિપિ પ્રીમિયમ એ સબસ્ક્રિપ્શન પ્રોગ્રામ છે જ્યાં આપ પ્રીમિયમ શ્રેણીના ભાગોને અનલૉક કરી શકો છો:

  • સુપરફૅન સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ તમામ ચાલુ શ્રેણીના નવીનતમ એપિસોડ્સ માટે 5 દિવસની પહેલા ઍક્સેસ

  • પ્રતિલિપિ પ્રીમિયમ વિભાગ હેઠળ પૂર્ણ થયેલ શ્રેણીના તમામ એપિસોડ્સ

  • ભવિષ્યમાં, કોઈપણ પ્રીમિયમ એક્સક્લુઝિવ પેઇડ સિરીઝને અનલૉક કરવા માટે

  • ભવિષ્યમાં, વધુ સારા વાંચન અનુભવ માટે વિશિષ્ટ પ્રીમિયમ સુવિધાઓને અનલૉક કરો

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?