આવકની માહિતી જુઓ વિભાગ શું છે?

'મારી આવક' વિભાગમાં આપને વિવિધ ફીચર્સ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી આવક દર્શાવવામાં આવે છે.

- સ્ટિકર્સમાંથી થતી આવક: જ્યારે કોઈ વાચક આપને અથવા આપની રચનાને સ્ટિકર વડે પ્રોત્સાહિત કરે છે, ત્યારે 'મારી આવક' હેઠળ તે સ્ટિકર્સના મૂલ્યના સિક્કા આપને જોવા મળશે.

- સુપરફેન સબસ્ક્રિપ્શનમાંથી થતી આવક:

જો ગોલ્ડન બેજ લેખક હોવ અને કોઈ વાચક આપનું સુપરફેન સબસ્ક્રિપ્શન લે ત્યારે 'મારી આવક' હેઠળ તે સબસ્ક્રિપ્શનના મૂલ્યના સિક્કા આપને જોવા મળશે.

- પ્રતિલિપિ પ્રીમિયમમાંથી થતી આવક:

જો આપની પાસે પ્રીમિયમ પ્રોગ્રામ હેઠળ કોઈપણ પૂર્ણ થયેલ ધારાવાહિક અથવા સુપરફેન સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ કોઈપણ ચાલુ ધારાવાહિક છે, અને જો કોઈ વાચક કે જેમણે પ્રતિલિપિ પ્રીમિયમ પ્રોગ્રામમાં સબસ્ક્રાઈબ કર્યું છે તેઓ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ આપની રચનાઓ વાંચે છે, તો આપ પ્રીમિયમ આવક માટે પાત્ર છો.

આ આવક દર મહિનાના અંતે આપની 'મારી આવક' હેઠળ જોવા મળશે. જ્યાં સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળની દરેક ધારાવાહિકમાંથી મળેલી આવક આપને જોવા મળશે.

પ્રતિલિપિમાં નિયમિત લેખન દ્વારા આવક મેળવવા વિશે જાણવા કૃપા કરી આ વિડીયો ધ્યાનપૂર્વક જોશો: https://youtu.be/DsWU6KUKCPU
 
આ વિડીયો દ્વારા આપ પ્રતિલિપિના આવક માટેના ફીચર્સ વિશે સરળતાથી જાણકારી મેળવી શકશો.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?