પ્રતિલિપિ પ્રીમિયમ પ્રોગ્રામને કારણે મારા સુપરફેન સબસ્ક્રાઈબરમાં ઘટાડો થાય છે. શું હું આ પ્રોગ્રામમાંથી બહાર નીકળી શકું?

ના, આપ એવું નહીં કરી શકો. 

 

પ્રતિલિપિ પ્રીમિયમ પ્રોગ્રામ એવા વાચકો માટે છે જેઓ વધુ લેખકોને વાંચે છે અને કુલ સબસ્ક્રિપ્શન ફી ચૂકવવામાં અસમર્થ છે. આ પ્રોગ્રામ તેમને કોઈપણ સમયે કંઈપણ વાંચવામાં સક્ષમ કરશે. આ પ્રોગ્રામ સુપરફૅન સબસ્ક્રિપ્શનના વિશેષાધિકારો આપતું નથી.

 

સુપરફૅન સબસ્ક્રિપ્શન પ્રોગ્રામ એવા વાચકો માટે છે જેઓ તેમના મનપસંદ લેખકોના ચાહકો છે અને તેમને સમર્થન આપવા માગે છે. સુપરફૅન સબ્સ્ક્રિપ્શન ચાહક સમુદાયને વિસ્તરવાની તક આપે છે. અને બદલામાં આકર્ષક વિશેષાધિકારો મેળવો. ઉદાહરણ તરીકે - સુપરફેન બેજ, સુપરફેન્સ માટે વિશિષ્ટ ચેટ-રૂમ, સુપરફેન વર્કશોપ, લાઈવ વિડિયો કોન્ફરન્સ વગેરે.

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?