શું હું ઇન્ટરનેટ વિના પ્રતિલિપિની વાર્તાઓ વાંચી શકું છું?

આપને જે રચનાઓ વાંચવી હોય એને ડાઉનલોડ કરીને ઇન્ટરનેટ વગર પણ વાંચવાની મજા માણી શકો છો!

આ માટે જે-તે રચનાના પેજ પર જઈને એને ડાઉનલોડ કરવાના વિકલ્પ દ્વારા ડાઉનલોડ કરી લો. જેથી એ રચના આપની લાઈબ્રેરીમાં ઓફલાઈન રચનાઓના વિભાગમાં ઉમેરાય જશે.

ત્યારબાદ ઇન્ટરનેટ વગર પ્રતિલિપિ એપ ખોલીને લાઈબ્રેરીમાં જઈને આપ ઓફલાઈન રચનાઓની યાદીમાં જઈ એ રચના વાંચી શકશો. સાથે રચના વાંચ્યા બાદ એને ત્યાંથી દૂર પણ કરી શકો છો.

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?