pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Oh you! Not again....
Oh you! Not again....

પોતાની ફરજને વરેલા અને દર્દીઓના જીવન માટે પળેપળ સંઘર્ષ કરતા ડોક્ટર્સની આ સુંદર ધારાવાહિક વાંચીને રેટિંગ અને આપના અમુલ્ય પ્રતિભાવો આપવાનું ન ચૂકશો. 🙏🙏🙏

4.8
(7.9K)
12 કલાક
વાંચન સમય
2.4L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૧

5K+ 4.8 6 મિનિટ
04 જુન 2022
2.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૨

4K+ 4.8 6 મિનિટ
07 જુન 2022
3.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૩

4K+ 4.8 7 મિનિટ
10 જુન 2022
4.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૪

4K+ 4.9 8 મિનિટ
12 જુન 2022
5.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૫

4K+ 4.8 7 મિનિટ
14 જુન 2022
6.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

" Oh you! Not again.... " ભાગ-૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો