pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
ઠહેરાવ (ધારાવાહિક મહોત્સવ- નિર્ણાયકોની પસંદ - પ્રથમ પાચમાં વિજેતા બનેલ)
ઠહેરાવ (ધારાવાહિક મહોત્સવ- નિર્ણાયકોની પસંદ - પ્રથમ પાચમાં વિજેતા બનેલ)

ઠહેરાવ (ધારાવાહિક મહોત્સવ- નિર્ણાયકોની પસંદ - પ્રથમ પાચમાં વિજેતા બનેલ)

સાહિલ અને વીરા, એ પ્રેમી જેમના જીવનનો ઉદેશ જ કદાચ એકબીજાને ચાહવાનો છે , એ સમયના ઉતાર ચઢાવમાં પોતાના પ્રેમ સાથે ન્યાય કરી શકશે. ઠહેરાવ, પ્રેમની, દગાની અને ઉપકારના ઋણની કહાની.

4.7
(239)
1 કલાક
વાંચન સમય
4322+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ઠહેરાવ

616 4.6 5 મિનિટ
21 માર્ચ 2022
2.

ઠહેરાવ -2

448 4.5 5 મિનિટ
22 માર્ચ 2022
3.

ઠહેરાવ -3

404 4.7 5 મિનિટ
23 માર્ચ 2022
4.

ઠહેરાવ -4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ઠહેરાવ - 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ઠહેરાવ - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ઠહેરાવ -7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ઠહેરાવ - 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ઠહેરાવ- 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ઠહેરાવ -10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ઠહેરાવ -11 (છેલ્લો ભાગ)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked