pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
ઠહેરાવ (ધારાવાહિક મહોત્સવ- નિર્ણાયકોની પસંદ - પ્રથમ પાચમાં વિજેતા બનેલ)
ઠહેરાવ (ધારાવાહિક મહોત્સવ- નિર્ણાયકોની પસંદ - પ્રથમ પાચમાં વિજેતા બનેલ)

ઠહેરાવ (ધારાવાહિક મહોત્સવ- નિર્ણાયકોની પસંદ - પ્રથમ પાચમાં વિજેતા બનેલ)

સાહિલ અને વીરા, એ પ્રેમી જેમના જીવનનો ઉદેશ જ કદાચ એકબીજાને ચાહવાનો છે , એ સમયના ઉતાર ચઢાવમાં પોતાના પ્રેમ સાથે ન્યાય કરી શકશે. ઠહેરાવ, પ્રેમની, દગાની અને ઉપકારના ઋણની કહાની.

4.7
(238)
1 કલાક
વાંચન સમય
4.2K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ઠહેરાવ

595 4.6 5 મિનિટ
21 માર્ચ 2022
2.

ઠહેરાવ -2

434 4.5 5 મિનિટ
22 માર્ચ 2022
3.

ઠહેરાવ -3

389 4.7 5 મિનિટ
23 માર્ચ 2022
4.

ઠહેરાવ -4

382 4.7 5 મિનિટ
24 માર્ચ 2022
5.

ઠહેરાવ - 5

375 4.8 8 મિનિટ
25 માર્ચ 2022
6.

ઠહેરાવ - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

ઠહેરાવ -7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

ઠહેરાવ - 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

ઠહેરાવ- 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

ઠહેરાવ -10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

ઠહેરાવ -11 (છેલ્લો ભાગ)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો