હોમ
શ્રેણી લખો
આધા ઇશ્ક

આધા ઇશ્ક

પ્રેમ/રોમાન્સપારિવારિકફેલોશિપ રાઈટીંગ ચેલેન્જ
Hiral Dalsaniya
4.9
873 રેટિંગ્સ & 228 પ્રતિભાવ
6902
2 કલાક
23 ભાગ
कुछ अधूरी चीजे भी बेहद खूबसूरत होती हैं जैसे अधूरा चाँद, जैसे अधूरा ख्वाब जैसे अधूरा सा अफसाना कोई जैसे होठें पे रुकी आधी बात कोई जैसे आधा सा दिदार किसीका जैसे पूरा होते होते रह गया हो अधूरा ...
6902
2 કલાક
ભાગ
कुछ अधूरी चीजे भी बेहद खूबसूरत होती हैं जैसे अधूरा चाँद, जैसे अधूरा ख्वाब जैसे अधूरा सा अफसाना कोई जैसे होठें पे रुकी आधी बात कोई जैसे आधा सा दिदार किसीका जैसे पूरा होते होते रह गया हो अधूरा ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
આધા ઇશ્ક ભાગ - ૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
આધા ઇશ્ક ભાગ - ૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
આધા ઇશ્ક ભાગ - ૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
આધા ઇશ્ક ભાગ - ૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
આધા ઇશ્ક ભાગ - ૧૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
આધા ઇશ્ક ભાગ - ૧૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
આધા ઇશ્ક ભાગ - ૧૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
આધા ઇશ્ક ભાગ - ૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
આધા ઇશ્ક ભાગ - ૧૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
આધા ઇશ્ક ભાગ - ૧૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો