pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 1
આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 1

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 1

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 1 ખાસ નોંધ:- જે વાચક આ નોવેલના પાંચ ભાગથી વિસ ભાગમાં સૌથી પહેલો અને સૌથી વધુ પ્રતિભાવ આપશે એને મારા તરફથી રહસ્યમય પુરાણી દેરી અથવા તો અંત એક શરૂઆતનો આ બે બુકમાંથી કોઈ એક ...

4.9
(2.9K)
3 કલાક
વાંચન સમય
26.4K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 1

1K+ 4.8 6 મિનિટ
29 જુન 2022
2.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 2

1K+ 4.8 5 મિનિટ
30 જુન 2022
3.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 3

1K+ 4.8 5 મિનિટ
02 જુલાઈ 2022
4.

આભાસ (એક રહસ્મય ઘટના) - 4

1K+ 4.9 5 મિનિટ
04 જુલાઈ 2022
5.

આભાસ (એક રહસ્મય ઘટના) - 5

1K+ 4.9 6 મિનિટ
06 જુલાઈ 2022
6.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

આભાસ (એક રહસ્મય ઘટના) - 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

આભાસ (એક રહસ્યમય ઘટના) - 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો