pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
અધુરી ઔરત( સુપર રાઈટર  એવોર્ડ  8)
અધુરી ઔરત( સુપર રાઈટર  એવોર્ડ  8)

અધુરી ઔરત( સુપર રાઈટર એવોર્ડ 8)

સુપર રાઇટર્સ એવોર્ડ - 8

પહાડી વિસ્તારના સુંદર બેઠા હવેલી જેવા મકાનમાં આગળ ઘાસની લીલી હરિયાળી લોન છે હાર બંધ ગુલમોહર અને પારિજાત અને બીજા અનેક જાતના વૃક્ષો વાવેલા છે પશ્ચિમ  દિશામાં  સૂર્ય નું કેસરી પ્રકાશ અવની ને ...

4.9
(810)
3 કલાક
વાંચન સમય
5116+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

અધુરી ઔરત

351 4.9 4 મિનિટ
11 મે 2024
2.

અધુરી ઔરત ભાગ 2

273 4.9 5 મિનિટ
12 મે 2024
3.

અધુરી ઔરત ભાગ 3

224 4.9 5 મિનિટ
14 મે 2024
4.

અધુરી ઔરત ભાગ 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

અધુરી ઓરત ભાગ 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

અધુરી ઔરત ભાગ 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

અધુરી ઔરત ભાગ 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

અધુરી ઔરત ભાગ 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

અધુરી ઔરત ભાગ 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

અધુરી ઔરત ભાગ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

અધુરી ઔરત ભાગ 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

અધુરી ઔરત ભાગ 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

અધુરી ઔરત ભાગ 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

અધુરી ઔરત ભાગ 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

અધુરી ઔરત ભાગ 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

અધુરી ઔરત ભાગ 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

અધુરી ઔરત ભાગ 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

અધુરી ઔરત ભાગ 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

અધુરી ઔરત ભાગ 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

અધુરી ઔરત ભાગ 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked