pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
અધૂરી
અધૂરી

રાત ના 12 વાગ્યાં હતા અને રસ્તો સાવ સુનસાન. કાળી રાતે એમનો ડેરો જમાવી દીધો હતો.અંધકાર ની ચાદર સવાર સુધી તો દૂર થાય એવુ લાગતું જ નહોતું.  દૂર દૂર સુધી કોઈ નો અણસાર સુધ્ધાં નહોતો.....સિવાય કે ...

4.7
(1.9K)
2 કલાક
વાંચન સમય
68273+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

અધૂરી

5K+ 4.6 2 મિનિટ
13 ઓગસ્ટ 2020
2.

અધૂરી 2

4K+ 4.7 3 મિનિટ
07 ઓકટોબર 2020
3.

અધૂરી 3

3K+ 4.7 4 મિનિટ
13 ઓકટોબર 2020
4.

અધૂરી ભાગ 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

અધૂરી 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

અધૂરી 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

અધૂરી 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

અધૂરી 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

અધૂરી 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

અધૂરી 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

અધૂરી 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

અધૂરી 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

અધુરી 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

અધૂરી 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

અધૂરી 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked