pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
અધૂરી
અધૂરી

રાત ના 12 વાગ્યાં હતા અને રસ્તો સાવ સુનસાન. કાળી રાતે એમનો ડેરો જમાવી દીધો હતો.અંધકાર ની ચાદર સવાર સુધી તો દૂર થાય એવુ લાગતું જ નહોતું.  દૂર દૂર સુધી કોઈ નો અણસાર સુધ્ધાં નહોતો.....સિવાય કે ...

4.7
(1.9K)
2 કલાક
વાંચન સમય
67.7K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

અધૂરી

5K+ 4.6 2 મિનિટ
13 ઓગસ્ટ 2020
2.

અધૂરી 2

3K+ 4.7 3 મિનિટ
07 ઓકટોબર 2020
3.

અધૂરી 3

3K+ 4.7 4 મિનિટ
13 ઓકટોબર 2020
4.

અધૂરી ભાગ 4

3K+ 4.7 3 મિનિટ
28 ઓકટોબર 2020
5.

અધૂરી 5

3K+ 4.6 4 મિનિટ
08 ફેબ્રુઆરી 2021
6.

અધૂરી 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

અધૂરી 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

અધૂરી 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

અધૂરી 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

અધૂરી 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

અધૂરી 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

અધૂરી 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

અધુરી 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

અધૂરી 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

અધૂરી 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો