pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
આગિયાનું અજવાળું : એક સાઇન્સ ફેન્ટસી
આગિયાનું અજવાળું : એક સાઇન્સ ફેન્ટસી

આગિયાનું અજવાળું : એક સાઇન્સ ફેન્ટસી

દરેકમાં જીવ હોય છે, તેને શિવ સુધી લઈ જવો એ માનવની ફરજ છે.

4.6
(256)
45 മിനിറ്റുകൾ
વાંચન સમય
9659+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

આગિયાનું અજવાળું : એક સાઇન્સ ફેન્ટસી-આગિયાનું અજવાળું : એક સાઇન્સ ફેન્ટસી

2K+ 4.8 8 മിനിറ്റുകൾ
03 ഏപ്രില്‍ 2019
2.

આગિયાનું અજવાળું : એક સાઇન્સ ફેન્ટસી-પ્રકરણ 2: Man could be destroyed but not defeted

146 5 5 മിനിറ്റുകൾ
30 മെയ്‌ 2022
3.

આગિયાનું અજવાળું ભાગ - 2 (Man could be destroyed but not defeted)

1K+ 4.4 5 മിനിറ്റുകൾ
10 ഏപ്രില്‍ 2019
4.

આગિયાનું અજવાળું ભાગ - 3 (Friend or Foe?! Who knows?)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

આગિયાનું અજવાળું ભાગ-4 (WE ARE NOT ALONE)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

આગિયાનું અજવાળું ભાગ -5 'The TimeBinders'

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

આગિયાનું અજવાળું ભાગ: 6 'Where is Hope'

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

આગિયાનું અજવાળું ભાગ: 7 United We Stand

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

આગિયાનું અજવાળું ભાગ: 8 The Battle Angle

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

આગિયાનું અજવાળું ભાગ: 9 The Blood Bath

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked