pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
અનોખી..💃
અનોખી..💃

"અનોખી બેન.....!! અનોખી બેન..!! ઊઠો...! ઊઠો. તૈયાર થઈ ને નીચે આવો..! હું ચા બનાવું છું...!" શ્વેતા અનોખી નું બ્લેન્કેટ ખેંચતા બોલી. "ભાભી...!! થોડીવાર તો સુવા દયો...? તમે જાવ..હું હમણાં જ આવું ...

4.8
(24.3K)
11 કલાક
વાંચન સમય
855219+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

અનોખી..💃-૧

16K+ 4.8 5 મિનિટ
02 સપ્ટેમ્બર 2021
2.

અનોખી..💃-૨

13K+ 4.7 5 મિનિટ
06 સપ્ટેમ્બર 2021
3.

અનોખી..💃-૩

12K+ 4.7 6 મિનિટ
10 સપ્ટેમ્બર 2021
4.

અનોખી..💃-૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

અનોખી..💃-૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

અનોખી..💃-૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

અનોખી..💃-૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

અનોખી..💃-૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

અનોખી..💃-૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

અનોખી..💃-૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

અનોખી..💃-૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

અનોખી..💃-૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

અનોખી..💃-૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

અનોખી..💃-૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

અનોખી..💃-૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

અનોખી..💃-૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

અનોખી..💃-૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

અનોખી..💃-૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

અનોખી..💃-૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

અનોખી..💃-૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked