pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
આંસુઓનાં ડાઘ
આંસુઓનાં ડાઘ

અમુક લાગણીઓ, અમુક અંતરનાં ભાવ એ ક્યારેક ચહેરો પણ વ્યક્ત નથી કરી શકતો; વ્યક્ત કરી શકે છે તો બસ... 'આંસુઓનાં ડાઘ!"❤ વાર્તા પણ એમ જ છે, જ્યાં પાત્રો પ્રેમ અને લાગણીઓ વચ્ચે ઘેરાયેલાં રહે છે, જ્યાં એક ...

3.9
(172)
5 મિનિટ
વાંચન સમય
4671+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

આંસુઓનાં ડાઘ-આંસુઓનાં ડાઘ

4K+ 3.8 4 મિનિટ
10 જુલાઈ 2019
2.

આંસુઓનાં ડાઘ-ઘણાં વર્ષે

248 5 1 મિનિટ
30 મે 2022
3.

આંસુઓનાં ડાઘ-શું ફરક પડે છે!

219 5 1 મિનિટ
30 મે 2022
4.

આંસુઓનાં ડાઘ-આંસુઓનાં ડાઘ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked