હોમ
શ્રેણી લખો
અસ્મિતા: સ્ટોરી ઓફ પોર્ન સ્ટાર (સિઝન-1)

અસ્મિતા: સ્ટોરી ઓફ પોર્ન સ્ટાર (સિઝન-1)

નવલકથાપ્રેમ/રોમાન્સથ્રિલર
જતીન પટેલ "શિવાય"
4.8
21792 રેટિંગ્સ & 4651 પ્રતિભાવ
498723
9 કલાક
104 ભાગ
અસ્મિતા- અ સ્ટોરી ઓફ પોર્નસ્ટાર અસ્મિતા- આ નવલકથા એક ગામડાની ઉજ્જવળ ભવિષ્યમાં સ્વપ્ન દેખાતી એક એવી યુવતીની દાસ્તાન છે..જેને સમયચક્ર પોતાના ઈશારે નચાવતું રહે છે. ડગલે ને પગલે મુસબીતોનો સામનો કરતી ...
498723
9 કલાક
ભાગ
અસ્મિતા- અ સ્ટોરી ઓફ પોર્નસ્ટાર અસ્મિતા- આ નવલકથા એક ગામડાની ઉજ્જવળ ભવિષ્યમાં સ્વપ્ન દેખાતી એક એવી યુવતીની દાસ્તાન છે..જેને સમયચક્ર પોતાના ઈશારે નચાવતું રહે છે. ડગલે ને પગલે મુસબીતોનો સામનો કરતી ...

પ્રકરણ

6
અસ્મિતા: ભાગ-6
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
અસ્મિતા-7
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
અસ્મિતા-8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
અસ્મિતા-9
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
અસ્મિતા-10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
અસ્મિતા-11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
અસ્મિતા-12
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
અસ્મિતા-13
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
અસ્મિતા-14
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
અસ્મિતા-15
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો