pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
બંધન દિલોનું તૂટતું નથી
બંધન દિલોનું તૂટતું નથી

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી

આ નવલકથા સુપર રાઇટર એવોર્ડ - 4 માટે લખાઈ રહી છે. આ નવલકથા 'લવ કોન્ટ્રાક્ટ' ની બીજી સિઝન છે. 'લવ કોન્ટ્રાક્ટ' નવલકથા સુપર રાઇટર એવોર્ડ - 3 માટે લખાઈ હતી...જે ઘણા વાચકો એ વાંચી છે. જે વાચકો એ એ ...

4.9
(7.9K)
8 કલાક
વાંચન સમય
156592+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : પ્રસ્તાવના

3K+ 4.7 2 મિનિટ
06 સપ્ટેમ્બર 2022
2.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-1

2K+ 4.8 5 મિનિટ
12 સપ્ટેમ્બર 2022
3.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-2

2K+ 4.9 5 મિનિટ
17 સપ્ટેમ્બર 2022
4.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-3

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ - 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

બંધન દિલોનું તૂટતું નથી : ભાગ-14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked