pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
ભટકતી આત્મા સીઝન ૧
ભટકતી આત્મા સીઝન ૧

ભટકતી આત્મા સીઝન ૧

પ્રસ્તાવના:    નમસ્કાર મારા વાચકમિત્રો ,લેખકો આજે હું એક ખાસ વાત તમારી સાથે શેર કરું છું,,હું પહેલીવાર કોઈ હોરર સ્ટોરી લખવા જઈ રહી છું ,શું થશે કેવા ખતરનાક સીન હશે તે લખતા વાંચતા કોઈપણ ભૂલ લાગે ...

4.8
(586)
3 કલાક
વાંચન સમય
11.5K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ભટકતી આત્મા

633 4.8 1 મિનિટ
23 માર્ચ 2023
2.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧

522 4.8 4 મિનિટ
23 માર્ચ 2023
3.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૨

448 4.7 4 મિનિટ
25 માર્ચ 2023
4.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૩

402 4.8 4 મિનિટ
01 એપ્રિલ 2023
5.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૪

371 4.8 4 મિનિટ
05 એપ્રિલ 2023
6.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો