pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
ભટકતી આત્મા સીઝન ૧
ભટકતી આત્મા સીઝન ૧

ભટકતી આત્મા સીઝન ૧

પ્રસ્તાવના:    નમસ્કાર મારા વાચકમિત્રો ,લેખકો આજે હું એક ખાસ વાત તમારી સાથે શેર કરું છું,,હું પહેલીવાર કોઈ હોરર સ્ટોરી લખવા જઈ રહી છું ,શું થશે કેવા ખતરનાક સીન હશે તે લખતા વાંચતા કોઈપણ ભૂલ લાગે ...

4.8
(951)
3 કલાક
વાંચન સમય
20486+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ભટકતી આત્મા

1K+ 4.8 1 મિનિટ
23 માર્ચ 2023
2.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧

873 4.8 4 મિનિટ
23 માર્ચ 2023
3.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૨

747 4.8 4 મિનિટ
25 માર્ચ 2023
4.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

ભટકતી આત્મા ભાગ ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked