pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
ચક્રાવો
ચક્રાવો

જૈનોનું એક મહત્વનું તીર્થધામ એટલે ભાવનગર પાસેનું પવિત્ર પાલીતાણા ગામ. પાલીતાણાની સર્વોદય સોસાયટીમાં રહેતા શંભુભાઈના ઘરના બારણું રાતના એક વાગ્યે કોઈ ખખડાવી રહ્યું હતું. વારંવાર બારણું ખખડાવવા છતાં ...

4.7
(2.2K)
9 કલાક
વાંચન સમય
56.2K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ચક્રાવો

1K+ 4.8 5 મિનિટ
03 સપ્ટેમ્બર 2022
2.

ચક્રાવો ૨

877 4.8 5 મિનિટ
04 સપ્ટેમ્બર 2022
3.

ચક્રાવો ૩

798 4.7 5 મિનિટ
07 સપ્ટેમ્બર 2022
4.

ચક્રાવો ૪

770 4.7 5 મિનિટ
10 સપ્ટેમ્બર 2022
5.

ચક્રાવો ૫

737 4.7 5 મિનિટ
13 સપ્ટેમ્બર 2022
6.

ચક્રાવો ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

ચક્રાવો ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

ચક્રાવો ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

ચક્રાવો ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

ચક્રાવો ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

ચક્રાવો ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

ચક્રાવો ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

ચક્રાવો ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

ચક્રાવો ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

ચક્રાવો ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો