pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
ચક્રાવો
ચક્રાવો

જૈનોનું એક મહત્વનું તીર્થધામ એટલે ભાવનગર પાસેનું પવિત્ર પાલીતાણા ગામ. પાલીતાણાની સર્વોદય સોસાયટીમાં રહેતા શંભુભાઈના ઘરના બારણું રાતના એક વાગ્યે કોઈ ખખડાવી રહ્યું હતું. વારંવાર બારણું ખખડાવવા છતાં ...

4.7
(3.1K)
9 કલાક
વાંચન સમય
74164+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ચક્રાવો

1K+ 4.8 5 મિનિટ
03 સપ્ટેમ્બર 2022
2.

ચક્રાવો ૨

1K+ 4.8 5 મિનિટ
04 સપ્ટેમ્બર 2022
3.

ચક્રાવો ૩

1K+ 4.7 5 મિનિટ
07 સપ્ટેમ્બર 2022
4.

ચક્રાવો ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ચક્રાવો ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ચક્રાવો ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ચક્રાવો ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ચક્રાવો ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ચક્રાવો ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ચક્રાવો ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ચક્રાવો ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ચક્રાવો ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ચક્રાવો ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ચક્રાવો ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ચક્રાવો ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

ચક્રાવો ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

ચક્રાવો ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

ચક્રાવો ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

ચક્રાવો ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

ચક્રાવો ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked