pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
"ચાંદની"...એક દિલધડક પ્રેમકથા !
"ચાંદની"...એક દિલધડક પ્રેમકથા !

"ચાંદની"...એક દિલધડક પ્રેમકથા !

લંડન... ટાવર બ્રીઝ  રોડ પર રેડ કલરની મર્સિડીઝ ફરી રહી હતી... લન્ડન ના સૌથી પ્રખ્યાત સ્થળોમાનું આ એક  સ્થળ હતું... એટલે જ ટુરિસ્ટો નું આકર્ષણ નું કેન્દ્ર હતું ..ટાવર બ્રિજ ખુલવાના અને બંધ થવાના ...

4.8
(86.5K)
14 घंटे
વાંચન સમય
2112810+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ચાંદની પાર્ટ 1

35K+ 4.6 4 मिनट
01 सितम्बर 2020
2.

ચાંદની.. પાર્ટ 2

26K+ 4.6 4 मिनट
08 सितम्बर 2020
3.

ચાંદની.. પાર્ટ 3

23K+ 4.7 4 मिनट
15 सितम्बर 2020
4.

ચાંદની. પાર્ટ 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ચાંદની .. પાર્ટ 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ચાંદની.. પાર્ટ 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ચાંદની.. પાર્ટ 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ચાંદની પાર્ટ 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ચાંદની પાર્ટ 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ચાંદની પાર્ટ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ચાંદની પાર્ટ 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ચાંદની પાર્ટ 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ચાંદની પાર્ટ 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ચાંદની પાર્ટ 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ચાંદની પાર્ટ 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

ચાંદની પાર્ટ 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

ચાંદની પાર્ટ 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

ચાંદની પાર્ટ 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

ચાંદની પાર્ટ 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

ચાંદની પાર્ટ 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked