pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
Contract marriage
Contract marriage

આ બે એવા વ્યક્તી ઓ ની કહાની છે જે એક બીજા થી અલગ છે.. છતાં નસીબ તેમને મેળવે છે અને સંજોગવશ કરી લે છે એક બીજા થી લગ્ન.. પણ કોન્ટ્રેકટ મેરીજ... શું આ એક બીજા ને સમજી શકશે કરી શકશે એક બીજા ને ...

4.8
(9.6K)
15 ঘণ্টা
વાંચન સમય
356005+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

Contract marriage

10K+ 4.7 4 মিনিট
27 মার্চ 2022
2.

Contract marriage

7K+ 4.7 4 মিনিট
28 মার্চ 2022
3.

Contract marriage

7K+ 4.6 5 মিনিট
30 মার্চ 2022
4.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

Contract marriage

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked