pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
ડર.
ડર.

ડર એક ખતરનાક ભૂતનો, કોઈએ એને જોયું છે તો કોઈએ નથી જોયું. એ એવા શખ્સોનો જીવ લઇલે છે, જેઓનો એની સાથે ભૂતકાળમાં સંબંધ છે. આ લોકોને મારવા એ કેવા પ્રયત્નો કરે છે. એ ડરાવે છે અને લોકો ડરેલા પણ છે. શું ...

4.7
(363)
3 மணி நேரங்கள்
વાંચન સમય
10421+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ડર. ( 1 )

842 4.9 5 நிமிடங்கள்
01 ஜனவரி 2022
2.

ડર. ( 2 )

628 4.5 5 நிமிடங்கள்
07 ஜனவரி 2022
3.

ડર. ( 3 )

585 4.3 4 நிமிடங்கள்
11 ஜனவரி 2022
4.

ડર. ( 4 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ડર. ( 5 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ડર. ( 6 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ડર. ( 7 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ડર. ( 8 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ડર. ( 9 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ડર. ( 10 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ડર. ( 11 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ડર. ( 12 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ડર. ( 13 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ડર. ( 14 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ડર. ( 15 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

ડર. ( 16 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

ડર. ( 17 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

ડર. ( 18 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

ડર. ( 19 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

ડર. ( 20 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked