pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
ધીરૂની ધણીયાણી
ધીરૂની ધણીયાણી

ધીરૂની ધણીયાણી

"નઈં સોડું. મરી જઉં તોયે ભાગ તો નઈં જ સોડું. અત્તાર ઘડી ઘણુંય જતું કર્યું, પણ હવ તો લગ્ગીરેય નઈં જતું કરૂં ઓવ."         "અલ્યા બખાળો મેલન તુંયે. મરવા દે ન એ બધું."        "ચ્યમ, હૂં કોંમ મેલું? ...

4.8
(8.1K)
7 કલાક
વાંચન સમય
143468+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-1)

2K+ 4.8 5 મિનિટ
19 ફેબ્રુઆરી 2023
2.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-2)

2K+ 4.8 5 મિનિટ
20 ફેબ્રુઆરી 2023
3.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-3)

1K+ 4.8 4 મિનિટ
20 ફેબ્રુઆરી 2023
4.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-4)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-5)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-6)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-7)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-8)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-9)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-10)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-11)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-12)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-13)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-14)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-15)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked