હોમ
શ્રેણી લખો
તેરી દીવાની (પ્રસ્તાવના )

તેરી દીવાની (પ્રસ્તાવના )

પ્રેમ/રોમાન્સસ્ત્રી-વિશેષ10k લેખન ચેલેન્જ
Swati Shah "વસુધાં"
5
491 રેટિંગ્સ & 359 પ્રતિભાવ
2430
1 કલાક
17 ભાગ
મારા વ્હાલા વાંચક મિત્રો અને લેખક મિત્રોને સ્વાતિ શાહના જય શ્રી કૃષ્ણ 🙏🙏🙏        ધારાવહીક પાલવે બાંધી પ્રીતને આપે ખુબ પ્રેમ અને સાથ આપીને વધાવી એ બદલ આપનો દિલથી ખુબ ખુબ આભાર...        મિત્રો ...
2430
1 કલાક
ભાગ
મારા વ્હાલા વાંચક મિત્રો અને લેખક મિત્રોને સ્વાતિ શાહના જય શ્રી કૃષ્ણ 🙏🙏🙏        ધારાવહીક પાલવે બાંધી પ્રીતને આપે ખુબ પ્રેમ અને સાથ આપીને વધાવી એ બદલ આપનો દિલથી ખુબ ખુબ આભાર...        મિત્રો ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
તેરી દીવાની ભાગ - ૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
તેરી દીવાની ભાગ -૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
તેરી દીવાની ભાગ - ૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
તેરી દીવાની ભાગ - ૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
તેરી દીવાની ભાગ - ૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
તેરી દીવાની ભાગ - ૧૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
તેરી દીવાની ભાગ -૧૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
તેરી દીવાની ભાગ -૧૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
તેરી દીવાની ભાગ - ૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
તેરી દીવાની ભાગ - ૧૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો