pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
ડ્રાઈવર કહાનીવાળો
ડ્રાઈવર કહાનીવાળો

આમ તો દોસ્તો જીંદગી એક સફર છે .પણ એમાય ડ્રાઈવરની જીંદગી તો અવનવા સફરની રોજ મોજ અને મસ્તી છે, જુદા-જુદા પ્રદેશ ,જુદા-જુદા લોકો પણ નવા નવા  રીતીરિવાજો રોજ નવા કિસ્સા અને કહાનીયો ક્યારેક પુરી તો ...

4.5
(242)
1 કલાક
વાંચન સમય
9915+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો

853 4.2 5 મિનિટ
24 મે 2021
2.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 2

690 4.5 3 મિનિટ
25 મે 2021
3.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 3

573 4.6 4 મિનિટ
25 મે 2021
4.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો (ભાગ 20)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked