pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
ડ્રાઈવર કહાનીવાળો
ડ્રાઈવર કહાનીવાળો

આમ તો દોસ્તો જીંદગી એક સફર છે .પણ એમાય ડ્રાઈવરની જીંદગી તો અવનવા સફરની રોજ મોજ અને મસ્તી છે, જુદા-જુદા પ્રદેશ ,જુદા-જુદા લોકો પણ નવા નવા  રીતીરિવાજો રોજ નવા કિસ્સા અને કહાનીયો ક્યારેક પુરી તો ...

4.5
(218)
1 કલાક
વાંચન સમય
8.0K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો

684 4.1 5 મિનિટ
24 મે 2021
2.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 2

555 4.5 3 મિનિટ
25 મે 2021
3.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 3

476 4.6 4 મિનિટ
25 મે 2021
4.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 4

459 4.3 4 મિનિટ
26 મે 2021
5.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 5

417 4.1 4 મિનિટ
27 મે 2021
6.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

ડ્રાઈવર કહાનીવાળો ભાગ 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો