pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
"એક અદ્ભુત સફર "
"એક અદ્ભુત સફર "

એક અદ્ભુત સફર..

4.8
(8.4K)
9 કલાક
વાંચન સમય
1.7L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

" એક અદભૂત સફર " ભાગ -1 (એક ચેલેન્જ..)

11K+ 4.6 5 મિનિટ
22 માર્ચ 2019
2.

" એક અદભૂત સફર ભાગ-2 "( સફરની શરૂઆત..)

6K+ 4.7 4 મિનિટ
25 એપ્રિલ 2019
3.

"એક અદભૂત સફર ભાગ-3" ( ગરવા ગુજરાતમાં)

885 4.9 7 મિનિટ
13 ફેબ્રુઆરી 2022
4.

" એક અદભૂત સફર " ભાગ-4 ( મહારાષ્ટ્રની સફર પર)

763 4.8 6 મિનિટ
17 ફેબ્રુઆરી 2022
5.

એક અદભૂત સફર ભાગ -5 ( મહારાષ્ટ્રની સફર)

754 4.8 4 મિનિટ
21 ફેબ્રુઆરી 2022
6.

" એક અદભૂત સફર "ભાગ-6( રંગીન ગોવાની સફર..)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

" એક અદભૂત સફર" ભાગ -7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

" એક અદભૂત સફર " ભાગ- 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

" એક એદભૂત સફર" : ભાગ -9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

" એક અદભૂત સફર" ભાગ-10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

એક અદ્ભુત સફર ભાગ-11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

" એક અદ્ભુત સફર " ભાગ-12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

એક અદ્ભુત સફર ભાગ-13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

એક અદ્ભુત સફર ભાગ-14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

"એક અદભુત સફર" ભાગ -15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો