pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
એક ભૂલ
એક ભૂલ

એક ભૂલ

"કોણ કહે છે જોડી ઊપરથી બનીને આવે છે!". જો જોડી ઊપરથી બનીને આવતી હોત તો મારા લગ્ન આમ તૂટી ન જાત." "હું સેલજા... આજે મારા લગ્નનાં મંડપમાં એકલી આંસુ સારતી ઊભી રહી છું. ના મારો પરીવાર મારી સાથે ઊભો ...

4.8
(4.2K)
4 કલાક
વાંચન સમય
100774+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

એક ભૂલ

4K+ 4.7 6 મિનિટ
02 જુન 2022
2.

એક ભૂલ : ભાગ ૨

3K+ 4.8 8 મિનિટ
05 જુન 2022
3.

એક ભૂલ : ભાગ ૩

3K+ 4.8 8 મિનિટ
08 જુન 2022
4.

એક ભૂલ : ભાગ ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

એક ભૂલ : ભાગ ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

એક ભૂલ : ભાગ ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

એક ભૂલ : ભાગ ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

એક ભૂલ : ભાગ ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

એક ભૂલ : ભાગ ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

એક ભૂલ : ભાગ ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

એક ભૂલ : ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

એક ભૂલ : ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

એક ભૂલ : ભાગ ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

એક ભૂલ : ભાગ ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

એક ભૂલ: ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

એક ભૂલ: ભાગ ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

એક ભૂલ : ભાગ ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

એક ભૂલ : ભાગ ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

એક ભૂલ : ભાગ ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

એક ભૂલ : ભાગ ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked