pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
"એક ઈતફાક"
"એક ઈતફાક"

આકૃતિ એક એવી છોકરી જે તેની દુનિયામાં જ ખોવાયેલી રહેતી હતી અને અચાનક એક ઈતફાકથી તેની સામે એક છોકરો આવે છે અને તે છોકરા સાથેનો "એક ઈતફાક" કયાં પહોંચે છે તે જોઈએ ...

4.7
(12.0K)
9 કલાક
વાંચન સમય
405106+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

"એક ઈતફાક"

23K+ 4.6 3 મિનિટ
15 જુલાઈ 2020
2.

"એક ઈતફાક" - 2

17K+ 4.6 4 મિનિટ
17 જુલાઈ 2020
3.

"એક ઈતફાક" - 3

15K+ 4.5 4 મિનિટ
19 જુલાઈ 2020
4.

"એક ઈતફાક" - 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

"એક ઈતફાક" - 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

"એક ઈતફાક" - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

"એક ઈતફાક" - 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

"એક ઈતફાક" - 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

"એક ઈતફાક" - 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

"એક ઈતફાક" - 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

"એક ઈતફાક" - 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

"એક ઈતફાક" - 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

"એક ઈતફાક" - 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

"એક ઈતફાક" - 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

"એક ઈતફાક" - 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

"એક ઈતફાક" - 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

"એક ઈતફાક" - 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

"એક ઈતફાક" - 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

"એક ઈતફાક" - 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

"એક ઈતફાક" - 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked