pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
એક રમત પ્રેમની...!
એક રમત પ્રેમની...!

એક રમત પ્રેમની...!

અચાનક આકાશમાં જેમ કાળા વાદળો છવાઇ જાય એમ એક સાથે દસ બાર હેલિકોપ્ટર આકાશમાં અધ્ધર ગોળાકાર આકારમાં ગોઠવાય ગયા. એ બધાની વચ્ચે હજૂ એક હેલીકોપ્ટર થોડું વધારે ઊંચું આવીને હવામાં અધ્ધર ઊભું રહ્યું. હવે ...

4.8
(40.9K)
22 કલાક
વાંચન સમય
715499+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

એક રમત પ્રેમની...!

7K+ 4.7 6 મિનિટ
08 સપ્ટેમ્બર 2022
2.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૨

5K+ 4.8 6 મિનિટ
09 સપ્ટેમ્બર 2022
3.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૩

4K+ 4.7 6 મિનિટ
10 સપ્ટેમ્બર 2022
4.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ: ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ : ૧૦.

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ: ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ: ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

એક રમત પ્રેમની...! ભાગ: ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked