pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
એકવાર તો જરૂર મળીશું...(1)
એકવાર તો જરૂર મળીશું...(1)

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(1)

સૌ વાચક મિત્રોનો આભાર કે " ઘરનો મોભ દિકરી " મારી રચનાને વાંચી અને સુંદર પ્રતિભાવ આપ્યા એ બદલ. હવે લખવાની કોશિષ કરી રહી છુ ફરી એકવાર, પ્રેમની એક અનોખી વાર્તા સિઝન 2 માટે. વાર્તા ના પાત્રો છે ...

4.9
(447)
2 કલાક
વાંચન સમય
12986+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(1)

786 4.7 3 મિનિટ
14 સપ્ટેમ્બર 2022
2.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(2)

546 5 3 મિનિટ
14 સપ્ટેમ્બર 2022
3.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(3)

473 5 4 મિનિટ
16 સપ્ટેમ્બર 2022
4.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(4)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(5)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(6)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(7)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(8)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(9)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

એકવાર તો જરૂર મળીશું... (10)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(11)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(12)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(13)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(14)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

એકવાર તો જરૂર મળીશું...(15)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked