pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
ફાર્મ હાઉસ : એક રહસ્ય
ફાર્મ હાઉસ : એક રહસ્ય

ફાર્મ હાઉસ : એક રહસ્ય

એક રહસ્યમય ફાર્મ હાઉસ અને તેના ભુતકાળ સાથે જોડાયેલી કથા.

4.6
(9.5K)
3 કલાક
વાંચન સમય
294566+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૧

16K+ 4.5 1 મિનિટ
28 ડીસેમ્બર 2020
2.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૨

12K+ 4.6 1 મિનિટ
30 ડીસેમ્બર 2020
3.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૩

11K+ 4.5 1 મિનિટ
31 ડીસેમ્બર 2020
4.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ- ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ- ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ -૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ -૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ -૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

ફાર્મ હાઉસ ભાગ-૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked