pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
જીનેટિક સીરમ
જીનેટિક સીરમ

વૈજ્ઞાનિક દુનિયામાં થયેલી અદભુત ખોજ, નગ્મા અને જૈનીલ ના જીવન માં શું શું ધમાકા લ‌ઇને આવશે..?? એ ખોજ નું પરિણામ શું છે..?? નગ્મા અને જૈનીલ નો એ ખોજ સાથે શું સંબંધ છે..?? જાણવા માટે જોડાયેલા રહો ...

4.9
(765)
4 કલાક
વાંચન સમય
11658+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

જીનેટિક સીરમ - ૧

618 4.7 12 મિનિટ
14 માર્ચ 2023
2.

જીનેટિક સીરમ - ૨

532 4.8 12 મિનિટ
15 માર્ચ 2023
3.

ખાસ અપડેટ

596 4.8 1 મિનિટ
16 માર્ચ 2023
4.

જીનેટિક સીરમ - ૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

જીનેટિક સીરમ - ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

જીનેટિક સીરમ - ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

જીનેટિક સીરમ - ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

જીનેટિક સીરમ - ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

જીનેટિક સીરમ - ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

જીનેટિક સીરમ - ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

જીનેટિક સીરમ - ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

જીનેટિક સીરમ - ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

જીનેટિક સીરમ - ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

જીનેટિક સીરમ - ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

જીનેટિક સીરમ - ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

જીનેટિક સીરમ - ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

જીનેટિક સીરમ - ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

જીનેટિક સીરમ - ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked