pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
જીનેટિક સીરમ
જીનેટિક સીરમ

વૈજ્ઞાનિક દુનિયામાં થયેલી અદભુત ખોજ, નગ્મા અને જૈનીલ ના જીવન માં શું શું ધમાકા લ‌ઇને આવશે..?? એ ખોજ નું પરિણામ શું છે..?? નગ્મા અને જૈનીલ નો એ ખોજ સાથે શું સંબંધ છે..?? જાણવા માટે જોડાયેલા રહો ...

4.9
(539)
4 કલાક
વાંચન સમય
5.9K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

જીનેટિક સીરમ - ૧

364 4.7 12 મિનિટ
14 માર્ચ 2023
2.

જીનેટિક સીરમ - ૨

336 4.8 12 મિનિટ
15 માર્ચ 2023
3.

ખાસ અપડેટ

386 4.8 1 મિનિટ
16 માર્ચ 2023
4.

જીનેટિક સીરમ - ૩

283 4.9 15 મિનિટ
22 માર્ચ 2023
5.

જીનેટિક સીરમ - ૪

275 4.9 12 મિનિટ
24 માર્ચ 2023
6.

જીનેટિક સીરમ - ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

જીનેટિક સીરમ - ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

જીનેટિક સીરમ - ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

જીનેટિક સીરમ - ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

જીનેટિક સીરમ - ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

જીનેટિક સીરમ - ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

જીનેટિક સીરમ - ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

જીનેટિક સીરમ - ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

જીનેટિક સીરમ - ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

જીનેટિક સીરમ - ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો