pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
ઘર એક મંદિર  (નવલકથા )
ઘર એક મંદિર  (નવલકથા )

ઘર એક મંદિર (નવલકથા )

પ્રસ્તાવના :           પ્રિય મિત્રો,          " સુપર રાઈટર એવોર્ડ 5" અંતર્ગત મારી નવી પારિવારિક નવલકથા " ઘર એક મંદિર " રજૂ કરવા જઈ રહી છું. જેમાં પ્રેમ - રોમાન્સ છે, પરિવાર પ્રત્યે માન સન્માન ...

4.8
(2.6K)
6 કલાક
વાંચન સમય
50122+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ઘર એક મંદિર (1)નવલકથા

1K+ 4.9 5 મિનિટ
22 એપ્રિલ 2023
2.

ઘર એક મંદિર (2) નવલકથા

1K+ 4.9 5 મિનિટ
24 એપ્રિલ 2023
3.

ઘર એક મંદિર (3) નવલકથા

1K+ 4.9 5 મિનિટ
26 એપ્રિલ 2023
4.

ઘર એક મંદિર (4) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ઘર એક મંદિર (5) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ઘર એક મંદિર (6) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ઘર એક મંદિર (7) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ઘર એક મંદિર (8) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ઘર એક મંદિર (9)નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ઘર એક મંદિર (10)નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ઘર એક મંદિર (11) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ઘર એક મંદિર (12)નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ઘર એક મંદિર (13) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ઘર એક મંદિર (14) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ઘર એક મંદિર (15) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

ઘર એક મંદિર (16) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

ઘર એક મંદિર (17) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

ઘર એક મંદિર (18)નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

ઘર એક મંદિર (19) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

ઘર એક મંદિર (20) નવલકથા

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked