pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
ગોમતીનું રહસ્ય..!!
ગોમતીનું રહસ્ય..!!

પ્રશાંત દિવેટિયાનાં એક શાતિર બિઝનેસમેન,જેણે અનેક જામેલી પેઢીઓનું દેવાળું ફુંકાવી દીધેલું એવો પાકો વેપારી એનાં જીવનમાં પ્રવેશે છે ગોમતી અને શરૂ થાય છે એક અનોખો ખેલ.. એક ઘડાયેલો પ્લાન... જેમાં ...

4.7
(2.5K)
1 કલાક
વાંચન સમય
99.8K+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ગોમતીનું રહસ્ય... !!

9K+ 4.7 3 મિનિટ
22 ડીસેમ્બર 2019
2.

ગોમતીનું રહસ્ય.. ભાગ -2

7K+ 4.6 5 મિનિટ
24 ડીસેમ્બર 2019
3.

ગોમતીનું રહસ્ય..!! ભાગ -3

7K+ 4.7 5 મિનિટ
26 ડીસેમ્બર 2019
4.

ગોમતીનું રહસ્ય.. !! ભાગ -4

7K+ 4.7 5 મિનિટ
30 ડીસેમ્બર 2019
5.

ગોમતીનું રહસ્ય.. !! ભાગ- 5

6K+ 4.7 7 મિનિટ
02 જાન્યુઆરી 2020
6.

ગોમતીનું રહસ્ય..!! ભાગ - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

ગોમતીનું રહસ્ય..!! ભાગ-7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

ગોમતીનું રહસ્ય...!! ભાગ-8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

ગોમતીનું રહસ્ય...!!ભાગ -9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

ગોમતીનું રહસ્ય...!!ભાગ -10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

ગોમતીનું રહસ્ય...!!ભાગ -11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

ગોમતીનું રહસ્ય...!!ભાગ -12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

ગોમતીનું રહસ્ય..!!ભાગ -13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

ગોમતીનું રહસ્ય.. !! ભાગ -14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

ગોમતીનું રહસ્ય...!! ભાગ -15 (અંતિમ પ્રકરણ )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો