pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
ગોમતીનું રહસ્ય..!!
ગોમતીનું રહસ્ય..!!

પ્રશાંત દિવેટિયાનાં એક શાતિર બિઝનેસમેન,જેણે અનેક જામેલી પેઢીઓનું દેવાળું ફુંકાવી દીધેલું એવો પાકો વેપારી એનાં જીવનમાં પ્રવેશે છે ગોમતી અને શરૂ થાય છે એક અનોખો ખેલ.. એક ઘડાયેલો પ્લાન... જેમાં ...

4.7
(2.6K)
1 કલાક
વાંચન સમય
102133+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ગોમતીનું રહસ્ય... !!

9K+ 4.7 3 મિનિટ
22 ડીસેમ્બર 2019
2.

ગોમતીનું રહસ્ય.. ભાગ -2

7K+ 4.6 5 મિનિટ
24 ડીસેમ્બર 2019
3.

ગોમતીનું રહસ્ય..!! ભાગ -3

7K+ 4.7 5 મિનિટ
26 ડીસેમ્બર 2019
4.

ગોમતીનું રહસ્ય.. !! ભાગ -4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ગોમતીનું રહસ્ય.. !! ભાગ- 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ગોમતીનું રહસ્ય..!! ભાગ - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ગોમતીનું રહસ્ય..!! ભાગ-7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ગોમતીનું રહસ્ય...!! ભાગ-8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ગોમતીનું રહસ્ય...!!ભાગ -9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ગોમતીનું રહસ્ય...!!ભાગ -10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ગોમતીનું રહસ્ય...!!ભાગ -11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ગોમતીનું રહસ્ય...!!ભાગ -12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ગોમતીનું રહસ્ય..!!ભાગ -13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ગોમતીનું રહસ્ય.. !! ભાગ -14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ગોમતીનું રહસ્ય...!! ભાગ -15 (અંતિમ પ્રકરણ )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked