pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
હા, મને પ્રેમ છે..!!
હા, મને પ્રેમ છે..!!

"એક ઝરણું ધીરજ અને સત્કાર નું; એમાં પાણી વહે છે  બસ પ્યાર નું એક આવ્યો અહંકારી એ ધોધમાં; એનામાં પણ સિંચન થશે સંસ્કારનું." "જુઓ સર, આ મારૂં કામ નથી. એટલે એ કોઈ પણ સંજોગોમાં હું નથી કરવાની. રહી વાત ...

4.8
(504)
57 मिनट
વાંચન સમય
12355+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

હા, મને પ્રેમ છે..! (ભાગ- ૧)

2K+ 4.7 4 मिनट
21 जून 2022
2.

હા, મને પ્રેમ છે..! (ભાગ-૨)

1K+ 4.9 6 मिनट
13 जुलाई 2022
3.

હા, મને પ્રેમ છે..! (ભાગ- ૩)

1K+ 4.8 6 मिनट
22 जुलाई 2022
4.

હા, મને પ્રેમ છે..! (ભાગ- ૪)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

હા, મને પ્રેમ છે..!(ભાગ- ૫)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

હા, મને પ્રેમ છે..! (ભાગ- ૬)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

હા, મને પ્રેમ છે..! (ભાગ- ૭)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

હા, મને પ્રેમ છે..! (ભાગ- ૮)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

હા, મને પ્રેમ છે..! (ભાગ- ૯)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked