pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
હયાતી - સત્ય કે અધૂરું સ્વપ્ન
હયાતી - સત્ય કે અધૂરું સ્વપ્ન

હયાતી - સત્ય કે અધૂરું સ્વપ્ન

રોજ કોલેજથી એકદમ મૂડમાં બાઈક લઈને આવતો અતીત આજે કોલેજથી બેગ લઈને ફટાફટ ઘરે આવ્યો. એનાં ચહેરા પરની રોનક જાણે ઓસરી ગઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે. એકદમ ઉદાસ દેખાઈ રહ્યો છે. હેન્ડસમ ચહેરા પરની હળવી દાઢી ...

4.8
(5.8K)
3 മണിക്കൂറുകൾ
વાંચન સમય
99151+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરું સ્વપ્ન - ભાગ -૧

4K+ 4.7 4 മിനിറ്റുകൾ
08 ജൂലൈ 2021
2.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરું સ્વપ્ન - ભાગ ૨

3K+ 4.7 4 മിനിറ്റുകൾ
10 ജൂലൈ 2021
3.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરું સ્વપ્ન - ભાગ - ૩

3K+ 4.8 4 മിനിറ്റുകൾ
11 ജൂലൈ 2021
4.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

હયાતી - સત્ય કે અધૂરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

હયાતી - સત્ય કે અધુરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

હયાતી - સત્ય કે અધુરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

હયાતી - સત્ય કે અધુરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

હયાતી - સત્ય કે અધુરૂ સ્વપ્ન - ભાગ - ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked