pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
હું ને જીજુ
હું ને જીજુ

* પ્રસ્તાવના..! મારા પ્રિય વાંચક મિત્ર આપશ્રી માટે પ્રસ્તુત છે. એક મજેદાર નવલકથા જેનુ નામ છે " હુ ને જીજુ " જી હા મિત્રો આ ધારાવાહિક વાર્તા તેના નામ પ્રમાણે જ એક જીજા - સાળીની જીવન પર આધારિત છે. ...

4.7
(2.0K)
29 મિનિટ
વાંચન સમય
130033+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

હું ને જીજુ (ભાગ 1)

8K+ 4.6 2 મિનિટ
25 જુન 2020
2.

હું ને જીજુ (ભાગ 2)

7K+ 4.8 1 મિનિટ
26 જુન 2020
3.

હુ ને જીજુ (ભાગ 3)

7K+ 4.7 1 મિનિટ
27 જુન 2020
4.

હું ને જીજુ (ભાગ 4)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

હું ને જીજુ (ભાગ 5)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

હું ને જીજુ (ભાગ 6)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

હું ને જીજુ (ભાગ 7)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

હું ને જીજુ (ભાગ 8)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

હું ને જીજુ (ભાગ 9)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

હું ને જીજુ (ભાગ 10)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

હું ને જીજુ (ભાગ 11)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

હું ને જીજુ (ભાગ 12)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

હું ને જીજુ (ભાગ 13)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

હું ને જીજુ (ભાગ 14)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

હું ને જીજુ (ભાગ 15)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

હું ને જીજુ (ભાગ 16)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

હું ને જીજુ (ભાગ 17)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

હું ને જીજુ (ભાગ 18)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

હું ને જીજુ (ભાગ 19)

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

હું ને જીજુ ધારાવાહિક વાર્તાનું વિશ્લેષણ

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked