pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
it's love
it's love

આ રેયાંશ અને શનાયાની વાર્તા છે.. જેની શરૂઆત એમનાં બાળપણ થી થાય છે.. અને જીંદગી કેવી કસોટીઓ લે છે... એ આગળ જોઈશું...

4.8
(4.7K)
3 કલાક
વાંચન સમય
288248+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

it's love ( 30k લેખન ચેલેન્જ સ્પર્ધા )

17K+ 4.5 2 મિનિટ
05 માર્ચ 2020
2.

it's love - 2

12K+ 4.6 3 મિનિટ
05 માર્ચ 2020
3.

it's love -3

11K+ 4.5 4 મિનિટ
06 માર્ચ 2020
4.

it's love - 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

it's love -5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

it's love- 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

it's love - 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

it's love - 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

it's love - 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

it's love -10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

it's love - 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

it's love - 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

it's love - 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

it's love - 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

it's love - 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

it's love - 16 ( part - 2 )

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

it's love - 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

it's love - 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

it's love - 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

it's love - 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked