pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
જીનીની પ્રેમ કહાની
જીનીની પ્રેમ કહાની

જીનીની પ્રેમ કહાની

" ઓકે કેપ્ટન , ઓલ ધ બેસ્ટ,  હેપ્પી જર્ની." નેવી ના સરે કેપટન અક્ષય મહેરા ને સફર પર જતી વખતે  બેસ્ટ વિશિસ આપ્યા. " ઓકે સર જય હિન્દ" અક્ષય મહેરાએ સેલ્યુટ કર્યું      જહાજ એક મિશન પર જઈ રહ્યું ...

4.9
(591)
2 ਘੰਟੇ
વાંચન સમય
12658+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

જીનીની પ્રેમ કહાની ૧

455 5 1 ਮਿੰਟ
21 ਮਈ 2021
2.

જીનીની પ્રેમ કહાની 2

355 4.9 1 ਮਿੰਟ
22 ਮਈ 2021
3.

જીનીની પ્રેમ કહાની 3

336 5 1 ਮਿੰਟ
23 ਮਈ 2021
4.

જીનીની પ્રેમ કહાની 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

જીનીની પ્રેમ કહાની 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

જીનીની પ્રેમ કહાની 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

જીનીની પ્રેમ કહાની 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

જીનીની પ્રેમ કહાની 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

જીનીની પ્રેમ કહાની 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

જીનીની પ્રેમ કહાની 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

જીની ની પ્રેમ કહાની 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

જીનીની પ્રેમ કહાની 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

જીનીની પ્રેમ કહાની 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

જીનીની પ્રેમ કહાની 14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

જીનીની પ્રેમ કહાની 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

જીનીની પ્રેમ કહાની 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

જીનીની પ્રેમ કહાની 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

જીનીની પ્રેમ કહાની 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

જીનીની પ્રેમ કહાની 19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

જીની ની પ્રેમ કહાની 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked