pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
❤જીવનસંગિની❤
❤જીવનસંગિની❤

❤️❤️❤️ કરણવીર શેખાવત એક યંગ બિઝનેસમેન. જે ખુબ જ ઘમંડી અને ગુસ્સેલ છે. જેનો નિયમ પૈસા, પાવર અને બિઝનેસ સિવાય કોઈ પણ બાબતમાં રસ રાખતો નથી. કરણવીર એ નાની ઉંમરમાં જ ખુબ જ નામ કમાઈ લીધું છે. બીજી તરફ ...

4.9
(4.7K)
8 કલાક
વાંચન સમય
122477+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 1

1K+ 4.9 3 મિનિટ
03 એપ્રિલ 2023
2.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 2

1K+ 4.9 3 મિનિટ
03 એપ્રિલ 2023
3.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 3

1K+ 4.9 3 મિનિટ
04 એપ્રિલ 2023
4.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 5

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 6

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 7

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 8

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 9

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 10

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 11

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 12

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 13

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

❤ જીવનસંગિની ❤ -14

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 15

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 16

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 17

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

❤ જીવનસંગિની ❤ - 18

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

❤ જીવનસંગિની ❤ -19

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

❤જીવનસંગિની ❤ - 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked